Cyswllt

Mae adeilad YMCA Pontypridd yn Stryd Taf, Pontypridd CF37 4TS. Tra bod yr adeilad ar gau ar gyfer ei adnewyddu gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau at: YMCA Pontypridd d/o JR House D6, Prif Rodfa, Stad Ddiwydiannol Trefforest, CF37 5UR

info@pontypriddymca.co.uk / 01443 490390